Y-Konsult

Yngve Sundien

Välkommen till Y-Konsult

Y-Konsult är en konsultbyrå med spetskompetens inom byggplanering. Företaget är relativt nystartat men idén har legat och grott några år. De sista 10 åren har jag varit verksam i Oslo, Norge som produktionsledare på större bostads- och kontorsprojekt. Jag har 40 års erfarenhet av produktionsstyrning och mottot är att man skall trivas med sina kollegor och kunder, arbeta enkelt och jordnära och tänka efter före. Nu har jag flyttat hem till Sverige för att förverkliga detta med egen verksamhet. Verksamheten inkluderar följande områden:

- Upprätta produktionstidplaner i ett bygges startskede och verka som coach och bollplank gällande strukturering av produktionsstyrning. Detta i samarbete med platsledning i initialt skede där fokus riktas på att lämna en slutprodukt i rätt tid med rätt kvalitet samt med god ekonomi.

- Bedriva kursverksamhet i byggplanering där erfarenhetsåterföring ligger till grund. Här plockas det fram planer, rutiner och strukturering i startskedet av projektet, som visat sig vara helt avgörande för slutresultatet. Kurserna ger grundläggande baskunskaper och fördjupning i byggplanering som är väsentliga i uppbyggandet av rutiner kring projektstyrning. Samarbetspartner i Sverige är BI, Sveriges Byggindustrier (tidigare Byggmästareföreningen). Kontaktperson i Sverige är staffan.sjomark@bygg.org.

- Upprättande av byggnadslovshandlingar i Jämtland och Härjedalen med inriktning på till- och ombyggnader av äldre hus som saknar ritningar. Detta inkluderar uppmätning, upprättande av ritningar och utarbetning av till-, på- och ombyggnader i samarbete med kund till fasta priser.

Anlita Y-Konsult

Yngve Sundien

Y-Konsult är tillgänglig för uppdrag i hela Europa.

Yngve Sundien
Sigurdsväg 11
832 55 Frösön
Sverige
Tel: +46730764134

epost